top of page
Search

6AM lanserer gratis og heldigital tjeneste for kriserammede startups
Vi forener krefter med T:Lab og åpner en ambulerende inkubator, kostnadsfri og nettbasert, for startups rammet av covid-19. Tjenesten er finansiert av SIVA med mål om å tilføre selskapene relevante ressurser innen økonomistyring, scenarioanalyse og mulige tiltak i en usikker økonomisk situasjon.


Tjenesten foregår via livestream og videokonferanser i tillegg til webinarer. Selskapene inngår en inkubatoravtale som gjelder for to måneder og deltakeravgiften dekkes 100% av SIVA. Det er ingen øvrige forpliktelser.Trenger din startup hjelp? Søk herInnholdet kommer til å handle om å hjelpe selskapene med å få bedre kontroll over økonomien i en krevende situasjon, og omfatter likviditetsstyring, scenarioanalyse, og oversikt over tilgjengelige tiltak.Tjenesten er tredelt:


  • Webinarer

  • Individuell rådgivning

  • Mentorkobling


Alle deltakerne får tilgang på #1, men det vil bli gjort prioriteringer i del #2 og #3, alt etter kapasiteten til teamet og tilgjengelige ressurser.


#1 Webinar med tilrettelagt kursmateriell


  • Hvordan få kontroll og oversikt på likviditeten i selskapet og tilgjengelige verktøy.

  • Praktisk tilnærming til arbeidsrett og permitteringer.

  • Jussen knyttet til konkurs og vurderingen om grunnlaget for drift fortsatt er tilstedet.


#2 Individuell rådgivning


Startups som har behov får tilgang på en rådgiver som vil kunne gå gjennom relevant materiell og svare på direkte spørsmål relatert til deres situasjon i en privat sesjon. Materiell er tilgjengelig for temaene som dekkes i webinarene. Oppfølgings-sesjoner er betinget av tilgangen på rådgivere, og prioritering gjøres løpende.


#3 Mentorkobling


I samarbeid med Connect kan vi ved behov legge til rette for mentorkoblinger, forutsatt at de riktige ressursene er tilgjengelig.

Dette vurderes case-by-case og med løpende prioriteringer. Eksempler på slike mentorer kan være advokater, forr. utviklere, økonomer, HR eller andre relevante ressurser.


Målgruppen for tilbudet er startups, oppstartsbedrifter med potensial og ambisjoner, og ikke levebrødsbedrifter. Tjenesten er åpen for søkere fra hele landet. Tilbudet gjelder i første omgang ut april. 

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende en epost til contact@6am.no


 

Presseomtale:


NT24:


Shifter:

Comments


bottom of page