top of page
SlideDrain Full logo.png
SlideDrain_1000px.jpg
SlideDrain

Dagens slukløsninger har et design som ikke støtter en optimal installasjonsprosess, hvilket krever omfattende individuell tilpasning og medfører en stor grad av menneskelige feil. Slidedrain AS sin visjon er å redusere antallet vannskader tilknyttet gulvsluk. De har utviklet og patentbeskyttet en unik teknisk løsning, som er designet for å gjøre installasjonen av gulvsluk så enkel, rask og sikker som mulig. Deres første modell, Model K, vil redusere antall vannskader og er modulert til å erstatte det mest solgte gulvsluket på markedet i dag.

SlideDrain AS sitt overordnede mål er å bli Nord-Europas ledende leverandør av brukersentrerte gulvsluk, og har inngått et samarbeid med Norges største VVS-grossist Brødrene Dahl AS, som er eid av Saint Gobain. SlideDrain har et  kompetansebehov knyttet til tidligfase-produksjon og logistikk. De ønsker også innspill på finansieringsstrategi og verdsettelse, da de kommer til å utarbeide en strategi for fremtidige emisjoner i løpet av akseleratoren, hvor første emisjon vil skje i Q1 2021. For videre fremdrift ønsker de også rådgivning på hvordan man best setter opp, følger opp og utnytter et samarbeid med en så stor kunde og aktør som Brødrene Dahl utgjør. 

Stian Kvaran Bongard og Henning Philip Patricksson. Foto: Wittrup

  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page