top of page
Realfagshjelpen_1000px.jpg
Realfagshjelpen

Eksisterende løsninger legger opp til at eleven må tilpasse seg det undervisningsløpet som er lagt. Realfagshjelpen vil gi bedre undervisning tilpasset den enkelte. De har en datadreven tilnærming som vil muliggjøre samspill mellom flere ulike undervisningsaktiviteter og undervisningsmateriell, og en evne til å tilpasse et effektivt undervisningsløp til den enkelte. Brukeren vil til enhver tid få presentert skreddersydde aktiviteter for optimal læring.

 

Realfagshjelpen trenger bistand til deres nye satsing med etableringen av en datadrevet læringsplattform, og trenger erfaring fra noen som har drevet med tech-startup tidligere. I tillegg har de behov for hjelp innen prosjektstyring og hvordan de skal sikre god progresjon og oversikt. Hovedfokuset neste halvår er å starte dialog med potensielle kunder, og har derfor behov for hjelp innen finansiering. På selskapsnivå er målet å få etablert et profesjonelt styre innen utgangen av desember, og ønsker bistand til dette.  

Olav Bjørlykke, David Jamissen, Anders Danielsen, Jakob Erikstad, Marius Engen. 
Foto: Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page