top of page
6AM_KURS_DSC8530.jpg
Notus

Notus AS ble stiftet i 2018. Selskapet skal utvikle horisontale vindmøller i størrelse 5-15 KW med formål å produsere og markedsføre disse i Norge, og senere for eksport. Vindmøllene skal kunne installeres i arktiske områder med Notus sin overflatebehandling. Videre bruker de en stor generator som kan bremse møllen under ekstreme vindforhold. De nevnte forhold gjør Notus unike i markedet. Målet til Notus i løpet av programmet er å gjøre et utviklingssprint.

 

For å gjøre et utviklingssprint har Notus blant annet behov for kompetanse innen salg og markedsføring, samt kompetanse innen supply chain management. I tillegg ønsker Notus innspill om finansiell styring og fremdriftsplan for videre utvikling av selskapet.

Håkon Kalseth og Nils Kjenstad. Foto: Wittrup

bottom of page