top of page
6AM_KURS_DSC8530.jpg
VinGrip

VinGrip ble stiftet i 2018. Selskapet skal utvikle horisontale vindmøller i størrelse 5-15 KW med formål å produsere og markedsføre disse i Norge, og senere for eksport. Vindmøllene skal kunne installeres i arktiske områder med VinGrip sin overflatebehandling. Videre bruker de en stor generator som kan bremse møllen under ekstreme vindforhold. De nevnte forhold gjør VinGrip unike i markedet. Målet til VinGrip i løpet av programmet er å gjøre et utviklingssprint.

 

For å gjøre et utviklingssprint har VinGrip blant annet behov for kompetanse innen salg og markedsføring, samt kompetanse innen supply chain management. I tillegg ønsker VinGrip innspill om finansiell styring og fremdriftsplan for videre utvikling av selskapet.

Håkon Kalseth og Nils Kjenstad. Foto: Wittrup

bottom of page