top of page
Mia Health.jpg
Mia Health

Mia Health gjør det enkelt for alle å ta valg som gir bedre helse og livskvalitet. Med NTNU og Sintef i ryggen utvikler vi en digital tvilling som speiler helsen til hver bruker og gir forskningsbaserte livsstilsråd som virker. Mia Health skal levere fremtidens proaktive helseløsning for privatpersoner, helsevesen og samfunn!

 

God helse og livskvalitet handler ikke bare om å ha en sunn og sykdomsfri kropp. Det handler også om å senke stressnivået og glede seg over hverdagen, om fysisk og psykisk overskudd, og yteevne både sosialt og på jobb.

 

I april kommer første versjon av Mia Health-appen. Den gir privatpersoner og bedrifter en friskere hverdag som forebygger alle de vanligste livsstilssykdommene – før en havner i helsevesenet. Mia Health forener unik teknologi med menneskelige ressurser og skaper aktivitetsmotivasjon som varer hele livet.

Bak fra v: Simen Haugan, Thomas Fremo, Alf Egil Edvardsen og Valeria Gaitan.

Foran fra v: Kent Rønning, Demah Alsinan, Bård Skaslien og Anders Revdal.

Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page