top of page
metaito-black.24837e9f.png
Metaito_1000px.jpg
Metaito

Det er utfordrende å holde oversikt over alle digitale verktøy og tjenester en benytter i løpet av en arbeidsdag. Factsplat lar folk ta kontroll over sitt digitale liv med struktur, oversikt og fleksibilitet. Denne strukturen er også mulig å dele og tilpasse for team og organisasjoner. Factsplat gjør det mulig å lage tilpassede nettportaler med tjenestene som hver enkelt kunde trenger. Med Factsplat tilbys større fleksibilitet, og brukere kan få tilgang til verktøy som er skreddersydd til deres behov uten å ofre struktur og oversikt. For videre utvikling har Metaito behov for noen med erfaring fra product/market fit processes and staffing processes.

 

Metaito ønsker å skalere og øke hastigheten på fremdriften i selskapet som skaper en bærekraftig virksomhet, og har derfor behov for hjelp innen finansiering. De ønsker å lage en finansieringsstrategi som skal gjøre attraktive for investorer. De har kompetanse innen utvikling, men mangler kompetanse innen UX-design.

Svenn-Helge Vatne, Anders Rantala Hunderi, Clément Suberchicot og Simen Abelsen.
Foto: Wittrup

bottom of page