top of page
Mepo.jpg
Mepo Psykologtjenesten

I Norge er det et økende behov for psykologhjelp, og alt for lite hjelp å få. Mepo leverer ressurseffektive løsninger for psykisk helse, ved å muliggjøre bedre bruk av terapautene som finnes og videre tilgjengeliggjøre riktig terapaut for pasientens behov. For psykologene leverer Mepo en løsning som fjerner all administrativt arbeid, markedsfører og kobler dem opp mot pasienter. Pasientene får raskere hjelp og et bredere tilbud.

 

Siden lanseringen av MVP’en for 14 mnd siden, har Mepo inngått samarbeid med 21 psykologer i Oslo og Trondheim, og omsatt for over 1MNOK.

 

Mepo jobber nå med å videreutvikle plattformen, slik at samfunnets ressurser kan utnyttes mer effektivt og flere kan få hjelpen de trenger¨

Sara Grette, Maija Jakobsen og Hanna Solberg. Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page