top of page
6am_9592.jpg
Massflow

Hvert år deponeres millioner tonn overskuddsmasser fra anleggsprosjekter som da blir utilgjengelig for gjenbruk. Samtidig kjøres nyutvunnede masser tilbake til prosjektet. Denne lineære måten å håndtere overskuddsmasser på fører til lange transportavtander, og lav ressursutnyttelse. Det har Massflow lyst til å gjøre noe med.

 

Gjennom en digital markedsplass kobler Massflow sammen de som har overskuddsmasser, med de som har behov for overskuddsmasser. All kommunikasjon og informasjon samles på et sted slik at entreprenørene kan vurdere alle alterantiv for masser. Massflow sin visjon er å utvikle verktøy som gjør det enklere å gjenbruke masser. Markedsplassen er utvikles og testes i dag hos ulike entreprenører.

 

Teamet bak Massflow består av en forretningsutvikler og tre it-utviklere.

Massflow 1.png

Elise Nordal og Tuva Okkenhaug. Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page