top of page
Leasi.jpg
Leasi

På globalt plan står byggenæringen for totalt 40% av alt CO2-utslipp. Sentralt i arbeidet med å kutte utslippet står bedre oversikt og datagrunnlag, samt deling og utnyttelse av ressurser. 

I Leasi jobber vi for en fremtid hvor alle anleggsmaskiner kan deles i bygg- og anleggsbransjen. Dette gjør vi ved å lage et utleie og ressurhåndteringssytem for selskaper som driver intern eller ekstern fordeling av maskiner. Her skal profesjonelle utleiere av anleggsmaskiner, samt entreprenører ha en intern totaloversikt over maskinparken, med mulighet til å fordele eller leie ut til prosjekter og kunder. Systemet håndterer all kjernedrift fra A til Å, med tilgang til sentral data på maskiner og økonomi. 

Leasi er nå i en fase hvor første prototype av utleie- og ressurshåndteringssystemet lanseres for profesjonelle utleiere av anleggsmaskiner. Samtidig er vi i dialoger med Norges største entreprenører om å levere en versjon av systemet som dekker deres behov. Nylig landet vi også et innovasjonsprosjekt til en verdi av en halv million med Oslo Kommune for deling og håndtering av utstyr i Osloskolen, som blir et spennende grunnlag for veien videre! 

Daniel Hansen, Marcus Balcon og Scott A. Brekke. Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page