6am2568 1_web.jpg

Foto: Wittrup
 

Kompetansebehov:
  • Salg (prissetting, softwarelisenser og konsernavtaler)

  • IP-strategi

  • Finansiering og kapitalinnhenting (nettverk)

Union 9.png
Kvist

Å miljøsertifisere bygg- og anleggsprosjekter i dag er en svært tidkrevende og kostbar prosess. Prosjektledelsen bruker enorme ressurser på å innhente og systematisere dokumentasjon som kreves for å få gjennomført en miljøsertifisering.  Kvist leverer digitale løsninger til miljøambisiøse bygg- og anleggsprosjekter, hvor de vil håndtere all kommunikasjon- og dataflyt som kreves. Deres webapplikasjon er utviklet i tett samarbeid med ledende aktører i bransjen, derunder Veidekke, AF Gruppen, Norconsult og Skanska.

 

Kvists mål er å gjøre miljøsertifisering til en effektiv og ryddig prosess slik at prosjektledelsen kan bruke mer tid på miljøledelse og mindre tid på dokumenthåndtering og rapportering. Ved å effektivisere miljøsertifiseringsprosessen ønsker Kvist å insentivere flere til å ta grønne valg i en bransje som sårt trenger å omstille seg for å møte morgendagens krav. 

Nettside: