top of page
Union 9.png
6am2568 1_web.jpg
Kvist

Å miljøsertifisere bygg- og anleggsprosjekter i dag er en svært tidkrevende og kostbar prosess. Prosjektledelsen bruker enorme ressurser på å innhente og systematisere dokumentasjon som kreves for å få gjennomført en miljøsertifisering.  Kvist leverer digitale løsninger til miljøambisiøse bygg- og anleggsprosjekter, hvor de vil håndtere all kommunikasjon- og dataflyt som kreves. Deres webapplikasjon er utviklet i tett samarbeid med ledende aktører i bransjen, derunder Veidekke, AF Gruppen, Norconsult og Skanska. 

 

Kvists mål er å gjøre miljøsertifisering til en effektiv og ryddig prosess slik at prosjektledelsen kan bruke mer tid på miljøledelse og mindre tid på dokumenthåndtering og rapportering. Ved å effektivisere miljøsertifiseringsprosessen ønsker Kvist å insentivere flere til å ta grønne valg i en bransje som sårt trenger å omstille seg for å møte morgendagens krav.

Teamet i Kvist. Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page