top of page
Hera.jpg
Hera Solutions

Norske transportselskap kaster bort en svimlende sum på 214 MNOK på manuell håndtering av fraktbrev. Fraktbrev er avtalebeviset mellom leverandør, transportør og mottaker - og per i dag skrives det ut tre eksemplarer for hver ordre. Disse samles inn, scannes, sorteres og lagres i internsystem hos transportørene, som er en manuell og tidkrevende prosess som Hera Solutions mener hører fortiden til.

 

Hera Solutions er et teknologiselskap som tror at bærekraftig ressursutnyttelse i en bransje som skriker etter arbeidskraft vil være med å støtte forsyningskjeden i norsk næringsliv. Dette gjør vi gjennom å digitalisere håndteringsprosessen av fraktbrev gjennom en brukervennlig mobil- og webapplikasjon for transportselskap og sjåfør. Følg med når Hera Solutions digitaliserer transportbransjen, ett fraktbrev av gangen!

Heidi Grande, Einar Fredrik Barth-Heyerdahl og Inger-Lovise Pleym Fjellgaard.
Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page