top of page
0444_web.jpg
Handle

Handle er en B2B innkjøpsløsning for små og store entreprenører, som bidrar til effektive, lønnsomme og miljøvennlige innkjøp. Gjennom å standardisere enkelte prosesser sikrer vi compliance til krav og retningslinjer, og legger til rette for samarbeid på tvers av aktører.

Sjur Haakestad, Dag Takuro Hara og . Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page