6am2092_web.jpg

Vilde Wettergreen, Viktor Akse, Markus Haraldseid. Foto: Wittrup
 

Kompetansebehov:
  • Erfaring fra helsesektoren

  • B2B-salg / skalering

  • Markedsføringkompetanse

Mørk transpAsset 8@2x.png
Fornix

Studier anslår at mellom en fjerdedel og en tredjedel av befolkningen i Norge vil lide av fobi minst en gang i løpet av livet. Fornix tar sikte på å redusere utbredelsen og konsekvensene av fobier og angstlidelser i samfunnet gjennom utvikling og implementering av virtual reality-eksponeringsterapi. Fornix har som mål å gjøre psykoterapi mer effektiv ved å gi terapeutene verktøy i form av VR-briller og programvare som gjør det mulig å utføre omfattende eksponeringsterapi i et kontrollert og virtuelt miljø. Visjonen til Fornix knytter seg direkte til FNs tredje bærekraftsmål om å sikre et sunt liv og fremme trivsel for alle i alle aldre. 

Nettside: