top of page
6am_1744.jpg
ENVE

Investering i næringseiendom er enormt ressurskrevende. Etter egenkapital er kommitert sitter tilrettelegger av et investeringsprosjekt igjen med en papirmølle som består av flaskehalser i informasjonsflyt og utdaterte prosesser knyttet til finansiell dokumentering og rapportering. Ved å implementere en ny type rollestruktur med helhet i kjernen, leverer ENVE en webapplikasjon som åpner informasjonsflyten mellom de forskjellige interessenter og automatiserer finansiell- og operasjonell rapportering av investering i næringseiendom. På denne måten frigjøres årsverk til å bedrive mer verdiskapende arbeid.

 

ENVE sitt mål er å bli det selvsagte verktøyet for å håndtere kapitalkrevende investeringer. Investeringsprosessen som gjelder for næringseiendom er tilnærmet identisk for andre kapitalkrevende investeringer, det være seg skip, fly, borerigg, solcelleparker, m.m. Derav står ENVE ovenfor et enormt skaleringspotensial på tvers av markeder og landegrenser. 

Sander Larsen og Geir-Åsmund Haugland. Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page