top of page
6am_0301_web.jpg
CleanerGreen

Det kastes enorme mengder søppel på bakken. Dette forurenser både lokale og globale miljøer, og spesielt utsatt er havet. Av de om lag 5,25 milliarder søppelobjektene i havet, har 80% driftet direkte fra land. Dagens løsninger med store feiemaskiner og menneskelig arbeidskraft er for ressurskrevende og for lite effektivt til at en stor nok andel søppel blir plukket. CleanerGreen ønsker å løse søppelproblematikken ved å fjerne søppelet fra bakken før det havner i naturen.

 

For å gjøre dette, utvikler selskapet autonome roboter som plukker søppel fra bakken døgnet rundt, uten behov for menneskelig innblanding. På sikt har CleanerGreen som mål å utvikle flere typer roboter som effektiviserer arbeidsoppgaver og gjøre verden til et renere sted.

Kristoffer Norli og Stian Eine. Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page