top of page
Bryte-logo-2-1024x443.png
Bryte_1000px.jpg
Bryte

Den økende installasjonen av intermitterende strømkilder krever energilagring i bruksstørrelse, men dagens teknologier er for dyre og / eller ikke egnet for storskala. Bryte AS jobber for en fremtid der alle både i og utenfor Norge har tilgang til ren, rimelig og fornybar strøm. Storskala batteri kan brukes for å overkomme utfordringer med værforhold, samt utdaterte og underdimensjonerte strømnett, men dagens batterier er dyre og ressursintensive. Derfor har Bryte AS utviklet et batteri til storskala energilagring som er billig, har lang levetid og kan i stor grad gjenbrukes.

 

Bryte ønsker å selge batteriene med serviceavtaler til blant annet kraftselskaper slik at de kan lagre overskuddsenergi fra fornybare kilder til fremtidig bruk. For å kunne tiltrekke seg partnere og finansiering trenger de hjelp med prosjektplanlegging på generell basis. Derfor er det viktig at de har et planleggingsverktøy med en finansieringsplan. I tillegg har Bryte behov for lederkompetanse og en med gründererfaring. For videre utvikling ønsker Bryte å ansette noen, men vet ikke hvilket kompetansebehov de skal fylle.

Brian Stead, Besart Olluri, Leah Elisabeth Thorstensen og Olav Tjeldnes. Foto: Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page