top of page
Birdsview_1000px.jpg
Birdsview

Infrastruktur for distribusjon av strøm er viktigere enn noen gang. På verdensbasis utgjør i dag trestolper en sentral del av denne infrastrukturen. Trestolpene råtner innvendig og vil til slutt kunne knekke. For nettselskaper, ansvarlig for drift og vedlikehold av strømnettet, er i dag strømnettets tilstand en vesentlig bekymring. Bransjen mangler verktøy for både å oppdage råte og å analysere hvordan det påvirker styrken på trestolpene, noe som medfører at 70% av stolpene som i dag byttes ut kunne stått 10-40 år lengre.

 

Birdsview kombinerer radarteknologi, egenutviklede algoritmer og kunstig intelligens for å effektivt og nøyaktig vurdere tilstanden til strømnettet. Dette bidrar til reduserte kostnader og en sikrere strømforsyning. Birdsview har i dag fire markedsledende og betalende pilotkunder, og har sikret finansiering frem til Q3 2021. Gjennom akseleratorprogrammet skal Birdsview utvikle en produktversjon som kan selges til pilotkundene.

 

Selskapet har behov for kompetanse innen finansieringsstrategi og kapitalinnhenting for å sikre finansiering for videre vekst, samt kompetanse innen forretningsutvikling og B2B-salg for hjelpe selskapet i å kommersialisere sitt produkt.

Bak fra venstre: Olve Steen, Olav Skogen, Johan Besse Stamnes, Odd Eirik Igland, Sondre Nærland. Foran fra venstre: Endre Dåvøy, Dinosshan Thiagarajah, Ingrid Asklund Larssen, Simen Husøy. Foto: Birdsview

Birdsview_medium_LOGO-Logo_med_mørk_skrift_edited.png
  • LinkedIn
bottom of page