top of page
Bevart-logo-sort.png
Bevart.jpg
BEV/ART

Teknologiselskapet BEV/ART utvikler en IoT-plattform som øker levetiden og sikrer verdien til kunst- og museumsgjenstander.

 

Endringer i luftfuktighet og temperatur skader kunstverk over tid. Men i dag er overvåkning og tilpasning av klima på museer en tidkrevende og kostbar prosess. Dette resulterer i store tap i form av verdifall på kunst, og utgifter til restaurering. BEV/ART bygger derfor en smart programvare for preventiv konservering - vi gir gir museene sanntidsoversikt over samlingene og hjelper dem å avverge skader som oppstår ved ugunstig klima. 

På 6AM jobber BEV/ART med å utvikle en markedsstrategi som kan løfte oss fra pilotfasen til kommersialisering av vårt produkt. Dette vil legge grunnlaget for videre vekst av bedriften, med spesielt hensyn på finansiering og internasjonalisering.  

Christian Nielsen og Håvard Lystrup 
Foto: Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page