top of page
Arealize-leveranseDONE.png
211118_6am_20210048_HQ.jpg
Arealize

Når et kontorareal står tomt, må eiendomsselskaper levere tidligfase plantegninger til potensielle leietakere, tilpasset deres kravspesifikasjoner. Samtidig må alle regulatoriske krav til arealet overholdes. I startfasen vurderer leietakere gjerne flere alternative kontorareal for å finne det som sammenfaller best med deres kravspesifikasjoner. Dette fører til konkurranse mellom eiendomsselskapene om å raskt kunne stille med et tilbud til leietaker. Eiendomsselskapene må i denne fasen finne en passende arkitekt/teknisk tegner og må gjennomføre en rekke møter før de kommer til en overensstemmelse om hvordan arealet skal utformes. Denne prosessen kjennetegnes av eiendomssjefene som svært ressurskrevende i form av tidsbruk og kostnadene som medfølger, hvor de første initielle plantegningene ikke er på plass før etter 1-2 uker. 


Arealize utvikler en programvare som på tillater ikke-tekniske bruker å automatisk generere tidligfase plantegninger som er tilpasset arealet, kunden og regulatoriske krav. Programvaren vil gjennom parametrisk design optimere utnyttelsen av kontorlokaler og korte ned anskaffelsesprosessen av nye leietakere til næringsbygg. Arealize skal bli ledende på analyse og visualisering av plantegninger, med et mål om å bygge et bærekraftig vekstselskap som skaper arbeidsplasser for eksisterende team og andre.

Bak: Mathias Pettersen, Sivaranjith Sivarasa, Bjarte Knobel, Benedicte-Elise Foldnes, Sophie Irgens. Foran: Petter Kildebo, Yanislav Zagorov og Magnus Tidemann.

Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page