top of page
Apiir_mørk-stor.png
6am_7447.jpg
Apiir

Mer enn 50 % av alle sykemeldinger i Norge skyldes muskelskjelettlidelser. Lidelsen er den vanligste årsaken til uførhet i Vesten, og bærer dermed med seg enorme sosiale og økonomiske utfordringer. Til tross for dette har helsepersonell som jobber med muskelskjelettlidelser ingen gode verktøy for å gjennomføre objektive bevegelsesanalyser.

 

Dagens teknologi for bevegelsesanalyse er svært kostbar og tungvint i bruk og er derfor kun å finne i avanserte bevegelseslaboratorium. Ved å kombinere kunnskap fra bevegelse- og datavitenskap har Apiir som mål å skape fremtidens verktøy for bevegelsesanalyse basert på maskinsynteknologi.

 

Vår programvare analyserer bilde og film fra smarttelefoner og gir brukere innsikt i parametere som beskriver bevegelsens kvalitet. I første fase bygges programvaren som et verktøy for besluttningsstøtte til fysioterapeuter og personlige trenere. Dette gir yrkesgruppene enkel tilgang til objektiv bevegelsesdata som besluttningsstøtte i valg av treningsøvelser og i måling av progresjon. Dette øker klientens motivasjonen og gjennomføringsevne som igjen gjør at de når målene de har satt seg. 

Einar Gjellan og Rasmus Thunem. Foto: Kristoffer Wittrup

  • LinkedIn
bottom of page