WEBINAR


1: Hvordan få kontroll og oversikt på likviditeten i selskapet og tilgjengelige verktøy.
 
2: Praktisk tilnærming til arbeidsrett og permitteringer.
 
3: Jussen knyttet til konkurs og vurderingen om grunnlaget for drift fortsatt er tilstedet.

INDIVIDUELL RÅDGIVNING

Startups som har behov får tilgang på en rådgiver som vil kunne gå gjennom relevant materiell og svare på direkte spørsmål relatert til deres situasjon i en privat sesjon.

Materiell er tilgjengelig for temaene som dekkes i webinarene. Oppfølgings-sesjoner er betinget av tilgangen på rådgivere, og prioritering gjøres løpende. 

MENTORKOBLING

I samarbeid med Connect kan vi ved behov legge til rette for mentorkoblinger, forutsatt at de riktige ressursene er tilgjengelig.
 
Dette vurderes case-by-case og med løpende prioriteringer. Eksempler på slike mentorer kan være advokater, forr. utviklere, økonomer, HR eller andre relevante ressurser.

PARTNERE:

Think you got what it takes?

© 6AM Accelerator AS  |  Krambugata 2, 7011 Trondheim  |  Org. nr. 912 825 760 |  contact@6am.no